ขอราคาพิเศษ โทร Hot Line 093-5947888

หมวดสินค้า

More Categories

รวมวัสดุก่อสร้าง มีนโยบายส่งสินค้า ให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว ด้วยความถูกต้อง สินค้าไม่ได้รับความเสียหาย 

ด้วยวิธีการขนส่งหลายรูปแบบ ให้เหมาะกับสถานที่รับสินค้าและขนาดสินค้า

ของเล็กใหญ่ ส่งได้หมด จำนวนมากก็ส่งได้ ส่งถึงหน้างานหรือนัดจุดรับของก็ไม่ใช่ปัญหา

*กรณีซื้อจำนวนมาก ทานสามารถขอรับงดเว้นค่าบริการขนส่งได้ โดยติดต่อที่เบอร์ Hot Line 093-5947888


วิธีขนส่งสินค้งจำนวนมาก ครึ่งคันรถกระบะขึ้นไป

1. ขนส่งด้วยรถของร้าน 

2. ขนส่งด้วยรถเฮี๊ยบ


วิธีขนส่งสินค้าจำนวนไม่มากแต่น้ำหนักเกิน 20 กก.

1. ส่งด้วยบริษัทรับส่งพัสดุ

2. ส่งด้วยรถทัวร์ รับของที่สถานีขนส่ง


วิธีขนส่งสินค้าน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

1. ไปรษณีย์ไทย

2. ใช้บริการ Kerry


ระยะเวลาการจัดส่ง หากสินค้ามีในสต๊อค ในพื้นที่ภาคกลาง รวมทั้ง กทม.และปริมณฑล 2-4 วัน   พื้นที่อื่นๆ 3-5 วัน
**กรณีขอด่วนส่งภายในวันรุ่งขึ้น กรณีติดต่อสอบถาม Hot Line 093-5947888

วิธีคิดค่าบริการเมื่อใช้งานบริษัทขนส่ง

 บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) รับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนทั่วไทย  ส่งเย็นถึงเช้ารับได้ในวันเดียว  บริการด้วยใจ  ดูแลห่วงใยถึงมือผู้รับปลายทางด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย  พัสดุของท่าน 1 ชิ้นส่งได้ไม่ต้องรอรวมปริมาณไปกับรถโดยสารและรถรับส่งพัสดุภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่มีสถานีเดินรถ บขส. ทั่วประเทศ  เปิดบริการตั้งแต่เวลา  04.30 น. – 22.30 น.  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
ค่าบริการรับ – ส่งพัสดุภัณฑ์
รายการ/ประเภทพัสดุขนาดและราคา (เริ่มต้น) บาท
เล็กกลางใหญ่
กล่องโฟม100150200
ถุงผ้า (กระสอบข้าว)200-250
กล่องดอกไม้150200250
ถุง (กระสอบปุ๋ย)-150-
ซองเอกสาร100--
กล่องกระดาษพัสดุ100150200
ถังแกลลอน100150200
ของใช้เบ็ดเตล็ด100150200
ถังไฟเบอร์100200300
อะไฟล่/อุปกรณ์150200300
ทุกรายการ/ชิ้น  น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม
หมายเหตุ
ขนาดเล็ก  โดยประมาณไม่เกิน  กว้าง/สูง = 6.5 นิ้ว  ยาว 9 นิ้ว
ขนาดกลาง  โดยประมาณไม่เกิน  กว้าง/สูง = 11 นิ้ว  ยาว 14 นิ้ว
ขนาดใหญ่  โดยประมาณไม่เกิน  กว้าง/สูง = 16 นิ้ว  ยาว 17 นิ้ว
ถ้าเป็นของมีน้ำหนักชั่งเป็นกิโลกรัม  กิโลกรัมละ  5  บาท
 
ขั้นตอนการส่งพัสดุภัณฑ์
1. กรอกใบฝากส่งพัสดุภัณฑ์  ระบุที่อยู่ผู้รับและผู้ส่ง  หมายเลขบัตรประชาชน  หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับและผู้ส่ง
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุภัณฑ์เพื่อป้องกันสิ่งของผิดกฎหมายหรือยาเสพติด
3. ชำระเงินค่าฝากพัสดุภัณฑ์  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ ในใบกำกับพัสดุภัณฑ์และนำใบกำกับพัสดุภัณฑ์ติดที่กล่องพัสดุภัณฑ์
4. ลูกค้าเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อตรวจสอบ
 
ขั้นตอนการรับพัสดุภัณฑ์
1. เดินทางมารับพัสดุภัณฑ์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า (ขาเข้า)
2. แจ้งขอรับพัสดุภัณฑ์กับเจ้าหน้าที่โดยระบุจังหวัด, จำนวนชิ้น, ชื่อ-นามสกุลผู้รับ
3. กรอกรายละเอียดการรับในใบรับพัสดุภัณฑ์จากปลายทางพร้อมทั้งแสดงบัตรประชาชนให้พนักงานตรวจสอบก่อนรับพัสดุภัณฑ์
4. เซ็นชื่อรับพัสดุภัณฑ์
 
เงื่อนไขการรับ – ส่งพัสดุภัณฑ์
บริษัทฯ จะรับผิดชอบชดใช้กรณีพัสดุภัณฑ์เสียหายหรือสูญหาย  วงเงินไม่เกิน  1,000  บาท
ไม่รับฝากสิ่งของผิดกฎหมาย  น้ำมันเชื้อเพลิง  วัตถุอันตรายหรือสัตว์  (ยกเว้นปลาสวยงาม)
ภาชนะที่ใส่น้ำแข็ง  กรุณาสวมทับด้วยถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง
สิ่งของที่อาจเกิดการแตก  หัก  เสียหายง่าย  ให้บรรจุภายในหีบห่อที่ป้องกันการกระแทกได้
เมื่อฝากพัสดุภัณฑ์แล้ว  กรุณาให้ผู้รับปลายทางติดต่อรับพัสดุภัณฑ์ภายใน  7  วัน


วิธีคิดค่าขนส่งเมื่อใช้บริการ Kerry

อัตราค่าขนส่งสินค้า ตามน้ำหนักหีบห่อดังนี้

 น้อยกว่า 2 กก.       กทม.ปริมณฑล และภาคกลาง  50 บาท     ภาคอื่นๆ 80 บาท

 2.1 - 10 กก.         กทม.ปริมณฑล และภาคกลาง 80 บาท     ภาคอื่นๆ 110 บาท

 10.1 - 20 กก.       กทม.ปริมณฑล และภาคกลาง  120 บาท   ภาคอื่นๆ 250 บาท


ตัวอย่าง  

1. สินค้าอ่างล้างหน้าบรรจุในลังสินค้า น้ำหนักรวมหีบห่อ 7 กก. ส่งไปที่ปลายทางกรุงเทพ จะมีค่าขนส่ง 80 บาท

2. สินค้าถังสี น้ำหนักรวมหีบห่อ 12 กก. ส่งไปที่ปลายทางจ.ระยอง จะมีค่าขนส่ง 250 บาท

3. สินค้าเครื่องมือช่าง น้ำหนักรวมหีบห่อ 1 กก. ส่งไปที่ปลายทางจ.ชัยนาท จะมีค่าขนส่ง 50 บาท